Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Sermons

2021 Rocky Mountain Men's Prayer Advance

Session 1: Isaiah 57:15
Harold Vaughan | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 2
Les Ollila | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 3: Luke 23:26-27, 32-37
Harold Vaughan | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 4: 2 Samuel  11:1-5
Kurt Skelley | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 5: Psalm 77:1-11
Les Ollila | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 6: 2 Timothy 2 
Kurt Skelley | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 7: Genesis 1–3
Less Ollila | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 8: Haggai 1:1-8
Kurt Skelley | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance

Session 10: Philippians 4:13
Les Ollila | 2021 Rocky Mountain Men’s Prayer Advance